Zwroty dla konsumentów


Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w stanie niezmienionym. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

Należy wtedy:

  1. wypełnić i wysłać poniższy formularz zwrotu
  2. spakować ze starannością otrzymany Towar do oryginalnego kartonu wraz ze wszystkimi otrzymanymi akcesoriami. Bardzo prosimy nie oklejać kartonu nadmiernie taśmą klejącą. Zalecamy w miarę możliwości użycie folii strecz lub bezbarwnej taśmy klejącej. Proszę pamiętać o starannym ułożeniu akcesoriów (np. kabli) aby nie zniszczyły monitora w trakcie transportu
  3. wysłać zabezpieczony karton do nas na adres: HSI Sp. z.o.o. ul. Technologiczna 2  45-839 Opole 

Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe (ułatwia i przyspiesza realizację zwrotu)


Formularz zwrotu


Informacje o kliencie

Dane do zwrotu

Zwracane produkty

Zależy nam na Twojej opinii - podaj krótko powód zwrotu

Pole nieobowiązkowe